Rainbow page separator

Žďárské základní školy zůstanou před prázdninami otevřené

Čtvrtek, 21. října 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Ve světle středečních doporučení ministerstva zdravotnictví začaly školy a jejich zřizovatelé řešit, zda neprodloužit podzimní prázdniny. Město Žďár se jako zřizovatel čtyř základních škol rozhodlo, že jim nebude volno nařizovat. Stejně se rozhodli i ředitelé.
„Jako zřizovatel žádné kroky podnikat nechceme a budeme se nadále řídit platnými nařízeními ministerstev školství a zdravotnictví, případně instrukcemi hygieny. Shodně s řediteli jednotlivých škol vnímáme situaci tak, že po měsících uzavření škol je nyní třeba k výuce využít každého dne,“ komentuje situaci vedoucí školského odboru Petr Sedlák.
Názor města reflektovali i ředitelé jednotlivých škol, kteří ponechají výuku i prázdniny tak, jak byly v plánu. Rozhodnutí padlo i s ohledem na rodiče, pro něž by bylo náročné během krátké doby zajistit hlídání zejména pro mladší děti.