Rainbow page separator

Žďárskou pěší zónu obsadí stavební dělníci na konci léta

Neděle, 20. června 2021

Žďár nad Sázavou / Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce další části Nádražní ulici, tentokrát pěší zóny, připravuje žďárská radnice. Zahájení stavby se předběžně uskuteční v srpnu, případně v září. I v tomto případě, stejně jako předchozí úsek ulice od pošty k okružní křižovatce pod nádražím, budou práce rozplánovány na dva roky – pěší zóna má být opravena do příštího podzimu.
V první fázi stavebních činností proběhne obnova kanalizačních a vodovodních rozvodů v opravovaném úseku ve většinové finanční režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Poté dojde k rekonstrukci veškerých povrchů pěší zóny včetně instalace nového veřejného osvětlení a mobiliáře a následné výsadby zeleně.
Postupná rekonstrukce Nádražní ulice byla zahájena v roce 2019 a potrvá do roku 2027. Po opravě pěší zóny je v plánu úsek od kruhové křižovatky pod nádražím až k nádražní hale a nakonec obnova prostranství před nádražím a kolem okružní křižovatky.