Rainbow page separator

Žďársku hrozí kůrovcová kalamita, záleží na vlastnících lesů

Úterý, 20. Březen 2018

Dřevo

Žďár nad Sázavou / Do konce března jsou majitelé lesních porostů povinni dostat ven z lesa či asanovat veškeré stromy a dříví napadené kůrovcem. Nejpozději však před tím, než dospělí brouci vyletí z napadených stojících stromů či ležícího dříví. Druhým termínem je pak konec května, do kdy musí z lesů zmizet také všechny stromy, které kůrovec stihne napadnout letos na jaře. V opačném případě smrkovým lesům na Žďársku hrozí kůrovcová kalamita.
„Smrkové porosty jsou vyčerpané již delší dobu trvajícím obdobím zvyšujících se teplot, sucha a nízkou hladinou spodních vod,“ konstatoval vedoucí odboru životného prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek s tím, že za těchto okolností je odolnost dřevin výrazně snížená.
Zatím se rozsáhlá kalamita lesům ve správním obvodu Žďáru nad Sázavou vyhýbala. „Doposud vlastníci lesů na Žďársku byli povětšinou vzorní a většinu napadených stromů zpracovali včas. Těmto vlastníkům patří poděkování, protože i díky tomu se nám kalamita doposud z velké části vyhýbala. O tom, jestli veškerá snaha nebyla marná, se rozhodne v příštích několika letech,“ doplnil Jaroslav Doubek.