Rainbow page separator

Žďárský Dům kultury počtyřiadvacáté obsadí Festival vzdělávání

Čtvrtek, 31. října 2019

Žďár nad Sázavou / Už počtyřiadvacáté se ve čtvrtek 14. listopadu v době od 8 do 17 hodin ve žďárském Domě kultury uskuteční tradiční přehlídka středních škol s názvem Festival vzdělávání. Akce pořádaná příspěvkovou organizací města Kultura Žďár, která patří svým rozsahem k největším v kraji, je určena především žákům 7. až 9. tříd základních škol, a to nejenom ze žďárského okresu, které čeká rozhodování o jejich budoucím povolání. I v letošním roce se na festivalu představí na osm desítek středních škol a učilišť, které se prezentují nejenom podle svého hlavního zaměření, ale v posledních letech se snaží výhledové studenty oslovit také atraktivním doprovodným programem.
Mimo vzdělávací zařízení se u stánků představí rovněž zástupci některých místních firem, které se do budoucna poohlížejí po nových zaměstnancích, a školákům přiblíží zaměření podniků a možnosti pracovního uplatnění.