mládež, chovatel
Rainbow page separator

Žďárský okres poskytuje zázemí mladým chovatelům

Neděle, 21. Září 2014

Mladí chovatelé

Žďárské vrchy a okolí patří k nejkrásnějším oblastem, které může člověk na Vysočině navštívit. Ve Žďáru nad Sázavou má sídlo mimo jiné Okresní organizace Českého svazu chovatelů. Svaz sdružuje drobné chovatele králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva, ovcí koz, akvaristy a teraristy, chovatele psů a koček, drobných hlodavců a kožešinových zvířat na celorepublikové úrovni; na okresní úrovni má pak tuto pravomoc v rámci okresu Okresní organizace. Svaz zahrnuje mimo dospělých i mladé chovatele; a protože všichni víme, co mládež v této době přitahuje nejvíc, ceníme si každého mládežníka, který projeví zájem o praktický chov nějakých zvířat. Počínaje rokem 2014 jsem byl navržen do pozice pracovníka s mládeží pro náš okres a chtěl bych Vám nyní představit pestrou činnost mladých chovatelů v našem okrese.

Mladí chovatelé Jak vypadá v praxi taková starost o mladé chovatele? Předně je nutné nějaké mládežníky získat, nebo v lepším případě už mít. V minulosti probíhaly programy na některých školách, které měly za cíl zviditelnit chov zvířat před dětmi a podchytit zájemce o chov. Takový zájemce nadšený půvabem třeba akvarijních rybiček nebo hebkostí kožek nutrií se pak přihlásí do chovatelského kroužku, kde společně s kolektivem získává na odbornosti, jistotě a úctě ke zvířatům a k životu.

Mladí chovatelé S mladými chovateli se v praxi pracuje jen na několika místech v okrese: v Bohdalově, ve Velké Losenici a ve Velké Bíteši. Bohdalovští chovatelé jsou známí svojí tradicí chovatelských kroužků, která sahá letošním rokem s krátkými přestávkami 50 let nazpět. V loňském školním roce se kroužku aktivně účastnilo 14 dětí z Bohdalova navštěvující 3. až 9. třídu základní školy. Odbornosti, kterými jsme se většinu času zabývali, bylo okrasné ptactvo, králíci, akvaristika, kynologie. Prvním úkolem, který stojí před mládežníky v kroužku na začátku školního roku, je pomoc na říjnové Výstavě Vysočiny, která se letos bude konat v termínu 4. – 5. října. Tato velká akce by se bez nadšené pomoci dětí z kroužku již neobešla. Po výstavě se kroužek trochu zklidní a může se začít soustředit na svou hlavní náplň: povídání o zvířatech, předvádění zvířátek, řešení různých problémů v tom či onom chovu. Protože i vedoucí jsou jenom lidé a v mnohém poradit nedovedou, jezdíme občas na exkurze k chovatelům, aby mladí chovatelé načerpali zkušenosti přímo od zdroje. Loni jsem navštívili dvě akvaristické pěstírny, zúčastnili jsme se setkání akvaristů ve Žďáru nad Sázavou a rozšířili své chovy o spoustu krásných ryb. Mnoho z nich se dětem z kroužku podařilo vytřít a odchovat. Mladé chovatelky králíků plemene Český strakáč získaly do svých chovů kvalitní zvířata ze speciální výstavy v Poličce. Také jsme zajistili několik párů holubů plemene King pro začínající holubáře a nepřímo přispěli k postavení veliké voliéry pro exotické ptáky na zahradě jednoho účastníka kroužku. Nejde ale jen o získaná zvířata, ale hlavně o kontakty a přátele, které účastníci mezi chovateli získali.

Mladí chovatelé Přetrvává názor, že chovatelství jako takové patří výhradně na vesnici. Pravdou je, že v městě je mnohdy nemožné věnovat se hospodářským zvířatům; o to lepší jsou tam ale podmínky pro provozování akvaristiky, chovu exotických terarijních zvířat nebo eventuelně okrasného ptactva. Proto se ani mládež ve městě nemusí bát neúspěchu, pokud začne do chovatelství vkládat svůj čas a píli.
Největším úspěchem, kterého může mladý chovatel dosáhnout, je vítězství v Olympiádě mladých chovatelů, kterou pořádá každoročně Český svaz chovatelů. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích (do 15 let a do 18 let) a v jedenácti odbornostech podle druhu zvířat, která má mládežník v chovu (králíci, holubi, drůbež, okrasné ptactvo, kožešinová zvířata, drobní hlodavci, psi, kočky, akvaristika, teraristika, ovce/kozy). Podmínkou je vypracování písemné práce zaměřené na svůj chov zvířat pouze s vlastním pozorováním a fotografiemi. Písemná práce je hlavní vizitkou každého mladého chovatele. Soutěž je v současné době dvoustupňová; na jaře probíhá okresní kolo, kde spolu v testu, poznávačce plemen a pohovoru nad písemnou prací před odbornou komisí změří síly děti z jednoho okresu. Každý vítěz ve své odbornosti a věkové kategorii postupuje do celostátního kola, na které navazuje kolo mezinárodní, ve kterém měří síly české a slovenské družstvo. V pořádání mezinárodního kola se oba státy každoročně střídají.

Mladí chovatelé
V loňském roce se okresního kola v našem okrese účastnilo 15 dětí, soutěžní družstvo vítězů čítalo 12 dětí. Okresní družstvo se o prázdninách zúčastnilo 46. celostátního kola v Táboře, které trvalo 4 dny a během kterého byly zajištěny chovatelské i nechovatelské programy. Samotné vyhlášení letos bylo příjemné: okres Žďár nad Sázavou vyhrál celkové bodování okresů, když obsadil čtyři první místa, čtyři druhá místa, dvě třetí, jedno páté a jedno šesté místo.

Autor: Jiří Boháček