Rainbow page separator

Žďárský park U Ivana projde příští rok úpravou

Pátek, 3. října 2014

Strom

Žďár nad Sázavou / Park obyvateli Žďáru zvaný U Ivana projde v příštím roce zásadní proměnou. Dojde k tomu v rámci takzvané pasportizace městské zeleně, která čeká zelené plochy ve městě. Na tento projekt žďárská radnice získala osmdesátiprocentní dotaci, přičemž revitalizace zeleně ve městě vyjde na 8,5 milionu korun.
V parku U Ivana budou vykáceny nevyhovující dřeviny, které nahradí nové a ve větším množství, dojde k založení dalších trávníků, přibudou zpevněné komunikace a odpadkové koše.
Inventura zeleně včetně její následující úpravy bude ve Žďáře provedena na celkem 119 hektarech pozemků.
Žďárská radnice připravuje vyhlášení výběrového řízení na společnost, která práce provede. Samotné výběrové řízení, protože se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zorganizuje externí firma. Zhotovitel pasportizace městské zeleně má být znám do konce roku, přičemž začátkem příštího je počítáno se zahájením prací, které zaberou asi deset měsíců.