Rainbow page separator

Žďárský participativní rozpočet pro rok 2019 čeká na návrhy

Neděle, 27. května 2018

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Od 1. do 29. června je možné přihlašovat projekty obyvatel Žďáru vhodné k realizaci do v pořadí již třetího ročníku participativního rozpočtu. Veřejné hlasování, jež poté podle počtu získaných hlasů rozhodne, který z přihlášených projektů se v roce 2019 dočká realizace, se uskuteční v říjnu.
V rozpočtu pro rok 2019 bude pro účely participativního rozpočtu opět vyčleněna finanční částka ve výši šest set tisíc korun, stejně jako tomu bylo i v předchozích letech. Maximální podpora na jeden vybraný projekt opět činí tři sta tisíc korun.
V letošním roce se uskuteční realizace dvou nejúspěšnějších projektů aktuálního participativního rozpočtu, kdy při hlasování veřejnosti loni na podzim nasbíraly nejvíce hlasů obnova dětského hřiště uvnitř sídliště v ulici Dolní a revitalizace vnitrobloku v Palachově ulici.