Rainbow page separator

Žďárský úřad zvažuje účast v soutěži ministerstva vnitra

Pondělí, 25. července 2016

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Vysoké hodnocení podle kritérií modelu CAF, který slouží ke zvyšování kvality veřejné správy, získal žďárský městský úřad.
„Každoroční proces má na starosti takzvaný CAF tým složený z dobrovolníků z řad zaměstnanců většiny odborů a oddělení městského úřadu,“ informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.
Za model CAF se neplatí žádný licenční poplatek a obsahuje soubor devíti kritérií, která umožňují provést sebehodnocení organizace. Hodnotí se předpoklady organizace a její výsledky. Výstup sebehodnocení slouží jako zdroj informací o silných a slabých stránkách úřadu a dále může posloužit pro porovnávání s dalšími úřady v republice i v rámci Evropy.
„Díky dlouhodobé práci na kvalitě poskytovaných služeb se úřadu v roce 2016 opět podařilo získat velmi vysoké hodnocení podle kritérií modelu CAF. Pro ověření a srovnání poskytovaných služeb úřad zvažuje účast v soutěži Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě,“ dodala Nikola Adlerová.