digitální třída
Rainbow page separator

Žďárským gymnazistům slouží nová digitální třída

Neděle, 28. září 2014

Digitální třída

Žďár nad Sázavou / Nová třída vybavená tablety a velkoplošnou dotykovou obrazovkou začala sloužit studentům primy žďárského gymnázia; děti se s novými technologiemi nyní učí pracovat. Digitální třída byla slavnostně zprovozněna za pří[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomnosti zástupců neziskové organizace Edulab, Žďáru nad Sázavou a Kraje Vysočina. Školáci i učitelé budou během školního roku v rámci výzkumného projektu Škola dotykem, kterého se účastní dvanáct školních zařízení různého typu v České republice, používat aplikace a vytvářet interaktivní materiály, jež ujasní možnosti využívání dotykových zařízení ve školách.
Součástí projektu je výzkum, který si klade za úkol zjistit, jak se dotykové technologie projeví na motivaci žáků i učitelů, jestli přispějí k větší kreativitě, případně změní způsob výuky a domácí přípravy. Výsledky výzkumu budou k dispozici v červnu příštího roku, mají využívání tabletů umožnit dalším školám.
Ve žďárském gymnáziu se předpokládá, že žáci budou nové učební pomůcky v průběhu školního roku intenzivně využívat zejména v hodinách anglického i českého jazyka, v informatice, biologii, fyzice, dějepisu a občanské výchově.