Rainbow page separator

Žďárským školákům se podzimní prázdniny prodlužovat nebudou

Neděle, 24. Říjen 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Možné pondělní a úterní volno k prodloužení podzimních prázdnin, které v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací doporučilo zřizovatelům škol ministerstvo zdravotnictví, se žďárských dětí nedotkne. Žďár coby zřizovatel čtyř základních škol rozhodl, že toto nařizovat nebude. „Jako zřizovatel žádné kroky podnikat nechceme a budeme se nadále řídit platnými nařízeními ministerstev školství a zdravotnictví, případně instrukcemi hygieny. Shodně s řediteli jednotlivých škol vnímáme situaci tak, že po měsících uzavření škol je nyní třeba k výuce využít každého dne,“ vyjádřil se vedoucí odboru školství, kultury a marketingu žďárského městského úřadu Petr Sedlák.
Ředitelé žďárských základních škol proto ponechají výuku i podzimní prázdniny nastavené tak, jak bylo v plánu. K rozhodnutí došlo taktéž s ohledem na skutečnost, že pro řadu rodičů by bylo problematické během krátké doby zajistit hlídání svých potomků, a to zejména mladšího školního věku. Podzimní prázdniny, které jsou stanoveny na středu 27. a pátek 29. října, doplní ještě čtvrtek 28. října jakožto státní svátek spojený se vznikem samostatného československého státu.