Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, kostel, peníze, opravy
Rainbow page separator

Žďárští chtějí dát peníze na opravu kostelů

Úterý, 25. prosince 2012

Žďár nad Sázavou / O celkem 280 tisíc korun snížili žďárští zastupitelé položku rezerv v rozpočtu na rok 2013, aby uvolněné finanční prostředky přiřkli ve prospěch farností svatého Prokopa a Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou. Ty si peníze rozdělí rovným dílem a použijí je v projektu obnovy kulturních památek, konkrétně jako spoluúčast při žádosti o krajský grant. Žádost o dotaci je třeba odeslat do poloviny února.

Pro přidělení peněz farnostem hlasovalo čtyřiadvacet zastupitelů ze sedmadvaceti. „Finanční prostředky však budou farnostem přiděleny v případě, že krajskou dotaci získají,“ poznamenal žďárský mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Jaromír Brychta.

Farnost svatého Prokopa by v rámci získání grantu zlepšila vzhled kaple svaté Barborky u kostela svatého Prokopa, mělo by se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to týkat oprav fasády, okenních výplní a odvlhčení objektu.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše v zámku zase potřebuje opravit jižní portál, provést repasování původních dveří či opravu střechy nad farou.