Žďár nad Sázavou, zdar nad Sázavou, aktuality, dopravní hřiště
Rainbow page separator

Žďárští chtějí pronajmout dopravní hřiště

Úterý, 1. Leden 2013

Žďár nad Sázavou / Část objektu mateřské školky v Okružní ulici, respektive učebnu dětského dopravního hřiště včetně hřiště samotného, chtějí pronajmout žďárští radní. Tento pronájem má být uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

K podmínkám pronájmu patří, že nájemce se bude spolupodílet na provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. To znamená, že umožní, případně bude sám realizovat dopravní výchovu pro žáky základních škol, přičemž tuto výchovu na cvičném hřišti musí provádět lektor akreditovaný ministerstvem dopravy. Město požaduje zajištění maximálně 350 hodin výuky ročně, z toho 140 hodin v učebně, 210 hodin na dětském dopravním hřišti.

Nájemce dětského dopravního hřiště má rovněž za úkol umožnit v rámci činnosti Aktivu BESIP Žďár nad Sázavou a městské policie po dva dny v roce uskutečnění soutěže mladých cyklistů a dopravně vědomostní soutěže. Čtyři dny v roce musí být pronajímané plochy k dispozici pro dopravní výchovu dětí mateřských škol, jež zajišťuje městská policie, po vzájemné dohodě s městem případně může jít i o jiné akce.