Rainbow page separator

Žďárští dlužníci mohou požádat o odpuštění některých dluhů

Pátek, 15. září 2023

Žďár nad Sázavou / K celostátní akci Milostivé léto 2023 spočívající v možnosti odpustit dlužníkům některé jejich starší dlužné částky, mezitím navýšené o penále, se připojila žďárská radnice. Záměr schválili tamní zastupitelé. Ve Žďáře konkrétně půjde o odpuštění dluhů pocházejících z místních poplatků, jako jsou například sumy za nezaplacení taxy za svoz a zpracování komunálního odpadu, držení psa a podobně, které vznikly před 30. zářím loňského roku a nejsou vymáhány soudním exekutorem. 

Dlužník, jenž by rád žďárské akce Milostivé léto využil, je povinen podat k městskému úřadu žádost o mimořádné odpuštění dluhu a zaplatit jistinu ve výši původní dlužné částky, a to nejpozději do konce letošního listopadu. Za předpokladu, že se jeho peněžní závazek již vyšplhal na více než pět tisíc korun, je možné se domluvit na uhrazení dluhu ve splátkách. Nižší dlužné částky, konkrétně jednotlivě do výše 200 korun, které však celkově nepřesáhnou tisícikorunu, zaniknou automaticky, není třeba žádat o jejich odpuštění.