Rainbow page separator

Žďárští farníci začnou chystat tradiční pašijovou hru

Čtvrtek, 8. Únor 2018

Žďár nad Sázavou / Krátká informativní schůzka všech zájemců o aktivní zapojení do letošních žďárských pašijí se uskuteční v pátek 16. února po mši svaté v kostele svatého Prokopa na náměstí Republiky. Při tomto setkání budou rovněž rozdány harmonogramy s termíny jednotlivých zkoušek a představení.
Tradiční pašijová hra v podobě divadelního představení, jež pojednává o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, s názvem Co se stalo s Ježíšem? se každoročně koná vždy v úterý večer v týdnu před Velikonoční nedělí v přírodním areálu na Libušíně. Akci pořádají žďárské farnosti za podpory Kolpingova díla ČR, jako ochotničtí herci vystupují jak místní farníci, tak studenti Biskupského gymnázia a střední gastronomické školy. Na přípravě akce, která patří k největším podobného typu v rámci republiky a koná se už od roku 1998, se podílí na 250 dobrovolníků.
Žďárské pašije sledují nejenom diváci místní a z okolí, ale přijíždějí na ně také lidé ze vzdálenějších koutů republiky. Podle pořadatelů činí divácký průměr pět tisíc lidí.