tablety
Rainbow page separator

Žďárští gymnazisté si pochvalují tablety

Neděle, 23. listopadu 2014

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Až 62 procent žáků, kteří se v ČR zapojili do projektu Škola dotykem, se vyjádřilo, že tablet, jenž k výuce ve škole obdrželi, jim pomáhá lépe se učit. Vyplynulo to ze vstupního šetření ve 12 zúčastněných školách, přičemž jedna z nich je prima žďárského gymnázia.
Dotazník měl zjistit, jak děti pracují s internetem a počítačem doma i ve škole, i nakolik je podle nich důležité učit se pomocí počítače či tabletu, protože jim to pomůže při dalším studiu. S tím souhlasí 70 procent žáků. Cílem učitelského dotazníku bylo určit, jak učitelé používají technologie a co od projektu očekávají, ale také se v něm vyjadřovali k tomu, jaký vliv mají na žáky informační a telekomunikační technologie ve výuce. Pozitivně hodnotili vliv na jejich úsilí, motivaci a radost z učení. „Výzkum má posoudit změny vnímání digitálních technologií coby součásti vzdělávacího procesu a vlivy dotykových technologií na změnu přípravy učitelů na výuku a průběh hodiny. Chceme rovněž zjistit, zda po zapojení tabletů do výuky došlo ke změně postoje žáků ke škole a vzdělávacímu procesu,“ uvedl Radomír Masaryk, psycholog a vedoucí výzkumu. „Závěrečné šetření bude probíhat ke konci školního roku. Budeme přítomni v modelových hodinách, pozorovat a analyzovat videa, hovořit s učiteli, žáky a řediteli škol,“ dodal psycholog.
Realizátorem projektu Škola dotykem je nezisková organizace EDULAB s podporou společnosti Samsung. Ty vybraným školám daly k dispozici 350 tabletů a 12 interaktivních obrazovek včetně technologického i softwarového vybavení.