Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, náměstí, firma
Rainbow page separator

Žďárští již vybrali firmu, jež opraví náměstí

Pátek, 27. května 2011

Žďár nad Sázavou/ Hned dvěma ukončenými výběrovými řízeními se budou zabývat na své další schůzce žďárští městští radní. Ti se sejdou v pondělí 30. května již pošestnácté. Jejich jednání má celkem dvanáct bodů, mezi kterými nechybí právě zmiňovaná dvě výběrová řízení. Rada bude schvalovat volbu firmy, která se v okresním městě pustí co nevidět do nutné rekonstrukce Havlíčkova náměstí a přilehlé Radniční ulice. Pokud radní výběr odsouhlasí, měl by být po dohodě se zvolenou společností zveřejněn harmonogram stavebních prací. V pondělí 30. května budou členové rady schvalovat také výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby dětského dopravního hřiště. To by mělo vyrůst ve Žďáře nad Sázavou 3 v ulici Okružní-dolní. Na rozlehlé zahradě tamní mateřské školky nebudou kromě klasických křižovatek chybět také křižovatky světelné. Novinkou oproti starému dopravnímu hřišti u spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovní haly pak bude kruhový objezd.
Mezi dalšími body, které budou radní projednávat, je i otázka konání farmářských trhů ve městě nebo výše odměn ředitelům žďárských příspěvkových organizací. Na pořadu pondělního jednání jsou jako obvykle také byty a by[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tory nebo majetkoprávní úkony. Hovořit se bude i o vyúč[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tování finančního příspěvku na le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošní provoz plaveckého bazénu při Základní škole Švermova.