Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, vzdělávání, projekt, úředníci
Rainbow page separator

Žďárští jsou zapojeni do projektu vzdělávání úředníků

Pátek, 19. srpna 2011

Žďár nad Sázavou/ Úřady v Kraji Vysočina získaly na zajištění výuky svých zaměstnanců bezmála pětadvacet milionů korun. Mezi podpořenými městy jsou také sídla ze žďárského regionu. Kromě samotného okresního města sem patří i Velké Meziříčí nebo Nové Město na Moravě. Vzdělávání úředníků zastřešují takzvaná eGON Centra. Na Vysočině jich funguje celkem jedenáct, přičemž finanční náklady na jejich vybudování dosáhly částky 24,8 milionu korun. Většina z této položky – 85 procent, byla hrazena z evropských peněz; konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Právě Kraj Vysočina patří v čerpání peněz od Evropské unie na tento účel mezi nejúspěšnější v České republice. Celorepublikový průměr na jeden kraj totiž činí „pouze“ 15,4 milionu korun.
Do Žďáru nad Sázavou putovaly na školení úředníků celkem dva miliony a téměř 779 tisíc korun. Ve Velkém Meziříčí obdrželo město částku ve výši dva miliony a 777 tisíc korun. V Novém Městě na Moravě se pak povedlo získat dva miliony a 44 tisíc korun. A jaké kurzy zaměstnanci úřadů mohli v rámci projektu absolvovat? Z pohledu celé České republiky byl mezi úředníky největší zájem o výuku v programu Excel nebo Word pro začátečníky. Hodně lidí se hlásilo také do kurzu týkajícího se zpracování osobních údajů ve veřejné správě, práce s elektronickými dokumenty a elektronickým podpisem. Zájem byl ale například také o proniknutí do tajů programu PowerPoint.