Rainbow page separator

Žďárští navýšili platby na komunální služby

Středa, 28. Květen 2014

Odpad, komunální služby

Žďár nad Sázavou / O 1,4 procenta zvýšila žďárská radnice platby dodavatelům komunálních služeb. Jedná se o finanční částku, která odpovídá inflaci na loňský rok. Za komunální služby město platí soukromým subjektům už od začátku 90. let, kdy byly zrušeny městské technické služby.
„Pro město je to stále výhodné,“ konstatoval žďárský místostarosta Jaromír Brychta s tím, že k tomuto účelu si radnice nechala vyhotovit porovnání finančních nákladů na komunální služby s dalšími třinácti městy, které jsou podobně velké jako Žďár. „Na základě těchto výsledků je ve městě obstaráván svoz odpadů, péče o zeleň i o místní komunikace za ceny výrazně pod průměrem. Průměrné jsou pouze náklady na veřejné osvětlení,“ uvedl Brychta. Měřítkem srovnávání měst se staly náklady na likvidaci odpadu na jednoho obyvatele, na úpravu jednoho hektaru zeleně či ceny jednotlivých prací při údržbě místních komunikací.