Rainbow page separator

Žďárští obyvatelé mají možnost posoudit koncepci Smart City

Pondělí, 16. září 2019

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Představení takzvané koncepce Smart City pro další rozvoj města, která v současné době vzniká, se mohou zúčastnit obyvatelé Žďáru. Uskuteční se 17. září od 17 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva městského úřadu v Žižkově ulici.
Lidé jsou zváni, aby v současné době deset hlavních rozvojových návrhů posoudili, připomínkovali a případně i doplnili o další možnosti.
Koncepce Smart City, takzvaného „chytrého města“, na kterou žďárská radnice získala příslib evropské dotace, má využít moderní technologie a jejich návaznost na sebe v praxi. Díky [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu by lidé mohli například předem zjistit, kde jsou ve městě volná parkovací místa, zda jsou v konkrétních lokalitách vyvezené kontejnery či využívat systém inteligentních semaforů na křižovatkách při průjezdu Žďárem a postupně i řadu dalších oblastí. Radnice si od zavedení nového systému slibuje kupříkladu snížení nákladů na provoz, zlepšení správy veřejných věcí a životního prostředí, ale i poskytnutí veškerých on-line dat obyvatelům.