Rainbow page separator

Žďárští radní schválili dvě firmy na údržbu veřejné zeleně

Neděle, 24. července 2016

Žďár nad Sázavou / Výsledky veřejných zakázek na údržbu městské zeleně schválili žďárští radní. Jde o zakázky na sečení a na zajištění údržby veřejné zeleně mimo sečení. Z elektronické aukce pro sečení vítězně vyšla společnost GFP service a pro údržbu mimo sečení byla nejúspěšnější firma Purum. „V současné době běží patnáctidenní lhůta na odvolání proti rozhodnutí o pořadí. Po ukončení budou následně podepsány smlouvy na zajištění předmětů veřejných zakázek,“ informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová. „U obou zakázek byla hlavním hodnotícím kritériem cena. Soutěžila se cena za metr čtvereční posečené plochy včetně odvozu a uložení trávy a v případě údržby například ceny za metr čtvereční při pletí záhonů, stříhání živých plotů či skupin keřů nebo za hodinu práce speciálních strojů, jako jsou štěpkovač či pařezová fréza,“ doplnila mluvčí.