Rainbow page separator

Žďárští radní schválili slevu na nájemném podnikatelům

Neděle, 26. července 2020

Žďár nad Sázavou / Žďárští radní schválili ve snaze pomoci zmírnit důsledky opatření přijatých v souvislosti s virem Covid 19 nájemcům prostor sloužících k podnikání připojení se k programu COVID – Nájemné a slevu nájemného ve výši 30 procent. Jde o ty nájemce, kteří o slevu požádají a splní podmínky výše uvedeného programu. V protinávrhu stálo padesátiprocentní snížení nájemného, což ale přes žďárskou radu neprošlo.
Radní Žďáru současně pověřili starostu uzavřením dodatků ke smlouvám, u nichž bude nájemné sníženo, a taktéž vydáním čestných prohlášení, které budou nájemci prostor dokládat k žádosti o podporu v rámci programu COVID – Nájemné. Schválená sleva se týká taktéž příspěvkových organizací města s tím, že dodatky a čestné prohlášení zajistí ředitelé jednotlivých organizací.