Rainbow page separator

Žďárští se seznámí s výsledným projektem revitalizace zeleně

Pondělí, 11. Září 2017

Lípa srdčitá

Žďár nad Sázavou / S finálními návrhy řešení revitalizace městské zeleně v některých částech města se mohou obyvatelé Žďáru seznámit v úterý 12. září od 17 hodin v zasedací místnosti žďárského úřadu. Projekt byl 8. srpna zájemcům představen při veřejném projednání, následně mohli lidé vznášet svoje připomínky. Nyní proběhne závěrečná prezentace. „Na tomto setkání již nebude možné předkládat návrhy na změny projektu, každopádně věříme, že prezentace bude pro obyvatele konkrétních lokalit příslibem, jak může zeleň v následujících letech vypadat. Tedy zdravá, bezpečná a krásná,“ sdělil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.
Projekt revitalizace městské veřejné zeleně, na který bude radnice žádat o dotaci, se týká hřbitova v Jamské ulici a okolí Horního rybníka, hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice s prostorem u vstupu, čtvrti Vodojem od ulice Štursova po bytovky v ulici Jamborova, parku u školy v Palachově ulici a sídliště v ulicích Haškova a Chelčického, chodníku od nádraží ke Žďasu a přístupu k firmě od ulice Strojírenská a sídliště podél ulice Neumannova.