Rainbow page separator

Žďárští středoškoláci založí městský studentský parlament

Pátek, 3. Červen 2016

Žďár nad Sázavou / Městský studentský parlament vznikne ve Žďáře. Podstatou má být nejenom spolupráce, propagace studentských aktivit a projektů a větší provázanost mezi žďárskými středními školami, ale i možnost přiblížení činností týkajících se správy města.
„Impulsem pro založení městského studentského parlamentu byli studenti gymnázia, s nimiž jsem se dohodl, že o této možnosti budu informovat ředitele škol,“ uvedl místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.
V jednotlivých žďárských středních školách dojde ještě před koncem školního roku k vytvoření přípravného týmu, který společně přichystá volby do studentského parlamentu s tím, že každou školu pak budou při společných setkání zastupovat čtyři členové. „Předpokládáme, že jednou za rok by se měli sejít také přímo v městském úřadě se zastupiteli, aby mohli podávat podněty i přímo jim,“ doplnil Klement s tím, že studenti tak získají možnost blíže se seznámit s procesem rozhodování ve veřejné správě.