Rainbow page separator

Žďárští středoškoláci založili studentský parlament

Pátek, 30. prosince 2016

Žďár nad Sázavou / Ustavující jednání má za sebou městský studentský parlament. Jeho podsta[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou je nejenom spolupráce, propagace studentských aktivit a projektů a větší provázanost mezi žďárskými středními školami, ale i možnost přiblížení činností týkajících se správy města, aby se mohli seznámit s procesem rozhodování ve veřejné správě. Impuls k založení studentského parlamentu vzešel le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos na jaře od žďárských gymnazistů.
V městském studentském parlamentu se angažují zástupci z řad studentů všech žďárských středních škol, každou z nich zastupují čtyři členové.
Žďárská radnice si od činnosti [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to sdružení studentů slibuje v rámci předávání informací například i větší šíření povědomí o krajském projektu Mládež kraji, do něhož se Žďár již dvakrát zapojil. V něm jsou krajem Vysočina za přispění města finančně podporovány různé aktivity neorganizovaných skupin mladých lidí, které mohou nějakým způsobem zlepšit život ve Žďáře. Může jít například o akce pro děti, aktivity na podporu h=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];(=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}andicapovaných lidí či seniorů, případně vylepšení prostředí ve městě.