Rainbow page separator

Žďárští v říjnu podepíší smlouvu o partnerství s Chustem

Středa, 27. září 2017

Žďár nad Sázavou / Na konci října plánuje žďárská radnice podepsat smlouvu o partnerství s ukrajinským městem Chust. Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to v Zakarpatské oblasti Ukrajiny se tak stane dalším partnerským městem Žďáru, který již léta pojí mezinárodní družba s belgickým Flobecqem, francouzským Cairanne a německým Schmöllnem. Partnerství s Chustem na doporučení rady města schválili zastupitelé.
Ukrajinské měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to nabídlo Žďáru smlouvu o partnerství na základě desetileté spolupráce, kterou se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, kdysi Podkarpatskou Rusí, pojí Kraj Vysočina.
Okresní měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to Chust s osmadvaceti tisíci obyvateli, kde se do dnešních dní dochovalo několik budov spojených s československou minulostí, má vzhledem ke společné his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torii, slovanskému a křesťanskému původu obou zemí, nízké jazykové bariéře i výuce češtiny jako volitelného jazyka v tamních základních školách zájem o spolupráci v oblasti školství, kultury a sportu.