Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Zelená hora, cesty
Rainbow page separator

Žďárští vylepší cesty kolem Zelené hory

Středa, 24. dubna 2013

zdarOrgŽďár nad Sázavou / Zlepšit stav přístupových cest ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře se rozhodli zástupci Žďáru. Obdrželi krajskou dotaci ve výši tři sta tisíc korun, která bude použita na projekt opravy a údržby slavnostního osvětlení památky UNESCO i na úpravu komunikace pro pěší na Zelenou horu.

Opravena bude část svažité cesty od hráze Konventského rybníka, která vede mezi domy k hlavnímu přístupovému schodišti ke kostelu. Ta je rozbitá, po deštích čas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to rozblácená a kluzká. „Práce začnou ještě le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos, ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovo bude do lis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}topadu,“ poznamenala žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

S dalším záměrem vylepšení okolí Zelené hory, respektive stráně na severozápadní straně kopce, budou muset Žďárští počkat do června, kdy by se měli dozvědět, zda uspěli se svojí žádostí o evropskou dotaci. Pokud ano, lidé by už nemuseli chodit po silnici od hráze rybníka k novému hřbi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovu a vyhýbat se autům. Nově vzniklá komunikace pro chodce by vedla rovnoběžně se silnicí kolem úpatí kopce a pak by se s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}točila ke kostelu. „Pokud získáme peníze, úpravy za zhruba čtyři miliony korun by se prováděly od srpna do konce příštího dubna,“ uvedl žďárský mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosta Ladislav Bárta.