Rainbow page separator

Žďárští žáci i učitelé ocenili využívání tabletů při výuce

Neděle, 12. Červen 2016

Žďárští žáci i učitelé ocenili využívání tabletů při výuce

Žďár nad Sázavou / Mezi dvanácti školami v České republice se studenti žďárského gymnázia zúčastnili pilotního výzkumného projektu Škola dotykem realizovaného organizací EDULAB. Za tímto účelem byli žáci ve škole vybaveni tablety. „Celý rok používali žáci primy a sekundy nižšího gymnázia ve výuce tablety jako podpůrný prostředek při získávání dovedností potřebných v dalším životě. Nejvíce je využívali učitelé v angličtině, češtině, biologii, zeměpisu a informatice, a to na vyhledávání informací, testování znalostí, videozáznamy a fotodokumentaci. Velký přínos vidíme hlavně v určité samostatnosti žáků při hledání řešení problémů spojených s vlastním ovládáním dotykových zařízení a moderních technologií. Také se zdokonalují v týmové práci,“ konstatoval Petr Musil, učitel žďárského gymnázia.
Závěrečného výzkumného šetření se zúčastnilo 950 žáků a studentů a 95 učitelů z celkem dvanácti škol, které byly vybaveny tabletovými učebnami. Téměř 93 procent žáků a studentů například uvedlo, že je pro ně učení s tablety zajímavější, 85 procent, že je jednodušší. Více než 94 procent pedagogů se shodlo, že výuka v digitální třídě měla na děti pozitivní dopad v oblastech kritického a analytického myšlení i při řešení problémů.