Rainbow page separator

Žďárští zastupitelé budou rozhodovat o novém azylovém domě

Neděle, 25. Březen 2018

Azylová ubytovna pro muže, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Žďárští zastupitelé budou rozhodovat o tom, zda město požádá o dotaci na vybudování centra sociálních služeb ve Dvořákově ulici. To by znamenalo nový azylový dům složený z modulových komponentů, který by mimo azylové ubytovny s dvaceti lůžky zahrnul i noclehárnu pro šest osob bez přístřeší a denní centrum. Centrum sociálních služeb má být ve Žďáře vybudováno v rámci strategického plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019.
S výstavbou azylového domu se počítalo již v loňském roce, avšak nebyla vypsána odpovídající dotace, takže na realizaci záměru nedošlo. Obyvatelé Dvořákovy ulice však již tehdy vyjádřili obavu ze zvýšení počtu osob s problémovým chováním v lokalitě a požádali radnici o zvážení umístění centra jinde.
Jiné vhodné místo se však městu najít nepodařilo, nicméně obyvatelům slibuje, že s centrem v řídce osídlené ulici naopak dojde k vyšší míře bezpečí, protože tam přibude také kamerový systém, pobytová místnost pro asistenty prevence kriminality a mimo to i osvětlení a nové chodníky.
Za předpokladu, že k výstavbě azylového domu ve Dvořákově ulici dojde, stávající azylovou ubytovnu pro muže ve svobodárně číslo 5 v Brodské ulici město nechá přestavět na menší byty.