Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, stezka, naučná, ocenění
Rainbow page separator

Žďárští získali ocenění za naučnou stezku

Pondělí, 13. Červen 2011

Žďár nad Sázavou/ V již devátém ročníku soutěže Stavba Vysočiny 2010 uspěl letos i Žďár nad Sázavou, a to v konkurenci dalších zhruba dvou desítek přihlášených nových děl z celého kraje. Projekt, který město do klání přihlásilo – Naučná stezka kolem Zelené hory, získal nakonec čestné uznání, a to v kategorii Stavby pro sport a volný čas. Odborná komise ocenila především to, že je naučná stezka velice vhodně začleněna do terénu a  přírodního rámce včetně doplňujících prvků. „Velmi příznivě se zde uplatňuje i použití dřeva a kamene,“ bylo také v průvodním komentáři porotců.

naucna-stezka-zdar-nad-sazavouCenu byli v Humpolci převzít oba žďárští místostarostové – Ladislav Bárta a Jaromír Brychta, kteří tak měli v průběhu slavnostního večera možnost vyjádřit dík přítomným zástupcům dodavatele, projektanta a stavebního dozoru. „Toto ocenění nás velmi potěšilo a chceme touto cestou poděkovat autorovi architektonického návrhu a hlavnímu projektantovi Ing. Lubomíru Grošofovi. Za precizní provedení stavby potom jejímu zhotoviteli firmě Gremis s.r.o. Poděkování patří i pracovníkům odboru rozvoje města a územního plánování, kteří celou stavbu vedli, a spolu se stavebním dozorem Ing. Lubošem Petříčkem prováděli dohled nad stavbou,“ vyjádřil se Ladislav Bárta. Při vlastní přípravě podle něj dobře probíhala i spolupráce se Správou CHKO Žďárské vrchy, ve které se naučná stezka nachází, a dále se žďárským Regionálním muzeem, které připravovalo texty pro vlastní naučné tabule. „Velmi rád bych také poděkoval rodině Kinských za poskytnutí souhlasu s užíváním části jejich pozemků, bez čehož by nemohla vzniknout tato krásná stezka, jež za krátkou dobu získala velký ohlas mezi místními občany i návštěvníky města,“ dodal Ladislav Bárta.

Finanční náklady na výstavbu bezbariérových okruhů vedoucích okolo rybníků Bránský a Konventský vyšly na více než 7,5 milionů korun. Zhruba 5,5 milionu ale Žďárští získali z evropské dotace.