Rainbow page separator

Ze sledovaných studánek se bylo opět možné bez obav napít

Středa, 14. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / Všechny tři sledované žďárské studánky byly první dubnový týden hygieniky vyhodnoceny jako čisté s vodou vhodnou k přímé konzumaci. Právě studánky U Křiváku, Salvátorka a Klafar jsou místními lidmi a zejména chataři a chalupáři s oblibou využívány k příležitostnému pití. Žďárská radnice proto nechává odběry a hodnocení kvality vody ze zmíněných vodních zdrojů provádět pravidelně každý měsíc, i když nejsou primárním zdrojem pitné vody. V oblíbenosti vede zejména studánka Salvátorka, jež je současně rovněž zanesena v seznamu kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina. Při posledních rozborech obsahovala tamní voda nejvyšší množství dusičnanů ze všech tří hodnocených pramenů, nicméně její kvalita bez potíží splnila danou normu.
Relativně častým problémem vyvěrajících pramenů bývá vysoká hladina koliformních bakterií, k níž dochází vlivem fekálního znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů; někdy jde také o bakterii typu Escherichia coli. Rovněž ta poukazuje na fekální znečištění studánek. Tímto způsobem kontaminovaná voda může konzumentům způsobit zdravotní problémy v podobě průjmu, nevolnosti či zvracení.