Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, zeleň
Rainbow page separator

Zeleň ve Žďáře prochází údržbou

Středa, 2. Březen 2011

Žďár nad Sázavou/ Vybrané dřeviny, které rostou na území Žďáru nad Sázavou, procházejí v současné době pravidelnou údržbou. Některé stromy tak během letošního března padnou k zemi, další dřeviny potom čeká například jenom prořezávka. Kácení je pro tento rok naplánováno kromě jiného ve žďárské ulici Strojírenská, Revoluční, Okružní nebo 1. máje. V těchto ulicích by měly být odstraněny především ty lípy a jeřáby, které rostou v bezprostřední blízkosti chodníku nebo i přímo v něm. Mnohé stromy jsou totiž v havarijním stavu a mohlo by dojít k pádu větví nebo celých kmenů na chodník. Aby se město vyvarovalo nějaké nešťastné události, vybrané stromy se rozhodlo raději zlikvidovat. Spodní větve borovic byly odstraněny také ve žďárské ulici Libušínská, protože zasahovaly do průchozích profilů chodníků a bránily bezpečnému rozhledu motoristů v křižovatce. Péče odborníků čeká i záhony u budovy Domu kultury. Zeleň, která se nachází ve zděných terasách, je již přerostlá a neudržovaná. Musí být proto v prvé řadě zredukována. Následně mají být v těchto místech v budoucnu vysazeny také nové okrasné rostliny.
O zeleň se ve Žďáře nad Sázavou starají pracovníci správy a údržby veřejné zeleně. K její úpravě by měli vždycky přistupovat až na základě odborného vyhodnocení stavu a funkce stromů nebo keřů, případně tito zaměstnanci reagují také na konkrétní podněty a požadavky od obyvatel okresního města.