šrot
Rainbow page separator

Železný šrot budou i nadále svážet hasiči

Úterý, 27. Leden 2015

Škrdlovice / Z pěti stokorun na šest za jednoho obyvatele obce se letos ve Škrdlovicích zvýšil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tuto změnu tam upravili prostřednictvím místní vyhlášky.
Tamní zastupitelé k tomuto kroku přikročili ze dvou důvodů. Prvním byla skutečnost, že z rozpočtu obce bylo na každého poplatníka dopláceno více jak 43 korun, druhým důvodem bylo zavedení nové povinnosti pro města a obce ČR, která spočívá v zabezpečení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu a sběru kovových odpadů.
„Prozatím je plánováno zřízení hnízd na biologicky rozložitelný komunální odpad, což z hlediska ceny odvozu odpadů vychází nejlevněji. Zavedení systému popelnic na biologicky rozložitelný komunální odpad k jednotlivým nemovitostem by poplatek za odpad zvýšilo o 250 korun, navíc ne každý by tuto službu využíval. Kovový odpad budou ze Škrdlovic svážet, jak tomu bylo v minulosti zvykem, dobrovolní hasiči, popřípadě bude pořízen jeden 1100 litrový kontejner na tento odpad,“ informoval škrdlovický starosta Ivan Hořínek.