Rainbow page separator

Zeminu z Velkého Posměchu rozhrnuli po budoucím parku Klafar

Úterý, 7. listopadu 2023

Žďár nad Sázavou / Nejpozději v lednu má být připraven terén pro multifunkční park ve čtvrti Klafar. Aktuálně probíhá jeho modelace pomocí zeminy na jaře navezené z odbahněného rybníka Velký Posměch v průmyslové zóně. Současně stavební práce vyčíslené na dva a půl milionu korun obsáhnou úpravu stávajících melioračních a domovních větracích šachet, aby po zahrnutí zeminou vyhovovaly platným normám. 

Městský park na Klafaru je naplánovaný podél Sázavské ulice od křižovatky po vjezd do Hrnčířské ulice a má vznikat po etapách. Souvisí to jak s finančními možnostmi žďárské radnice, tak i případnou možností získaní dotační podpory. Nový park v rozvíjející se obytné čtvrti zahrne veřejnou zeleň, cestní síť, cyklostezku, vodní prvky, hřiště s mobiliářem a případně rovněž bistro či kavárnu.