Rainbow page separator

Zkušební dvoutýdenní svoz komunálního odpadu čeká vyhodnocení

Středa, 3. března 2021

Žďár nad Sázavou / Vyhodnocení zkušebního čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu v některých žďárských lokalitách s rodinnými domky aktuálně zpracovává žďárská radnice. Ten byl zahájen loni v září a Žďár si od něj slibuje více než půlmilionovou úsporu. Město v současné době hledá a posuzuje různé možnosti zefektivnění hospodaření s odpady, neboť nový zákon o odpadech navyšuje náklady s ním spojené. Například za ukládání na skládky budou obce postupně platit s výhledem k roku 2030, kdy skládkování nevytříděného odpadu zcela skončí, od loňských pěti set korun za tunu až 1850 korun za tunu v roce 2029.
I letos obyvatelé Žďáru zaplatí za svoz a zpracování komunálního odpadu 580 korun za osobu a rok, což trvá už od roku 2013, nicméně právě v letošním roce bude nutné vyhodnotit konkrétní dopady zmíněného nového zákona o odpadech na městskou kasu. Nová legislativa s ohledem na zvýšené náklady současně umožňuje tento typ místního poplatku navýšit až na 1200 korun za osobu ročně.