Rainbow page separator

Změnou územního plánu může být uspokojeno více stavebníků

Pondělí, 14. března 2022

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Na schválení druhé změny územního plánu čeká také rozvojová lokalita v místní části Nového Města Pohledec, kde mají být v budoucnu postaveny další domy. Ve stávajícím územním plánu sice plocha na výstavbu připravená je, nicméně zájmem města je ji rozšířit, aby v místě vzniklo další deset rodinných domků a devět řadových domů.
Na podzim mají v Pohledci začít stavební práce týkající se vybudování technické infrastruktury pro celkem sedmadvacet rodinných domků. V první etapě přípravy inženýrských sítí má jít o osmnáct parcel. Součástí požadavků pro výhledové stavebníky rodinných domků bude rovněž vzhled staveb odpovídající umístění v oblasti Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. V Pohledci bylo prvních dvanáct parcel pro rodinnou výstavbu připraveno již v roce 2018.